Разликовати између функције напајања и кривуље понуде. Која је разлика између промене количине испоручене количине и померања криве понуде?


Одговор 1:

Функција понуде приказује однос између испоручене количине и свих фактора који утичу на снабдевање као што је цена робе, улазне цене, технологија, владина политика, очекивања произвођача итд. Док крива понуде односи се на количину која се испоручује посебно на цену робе. Генерално је косо нагоре.

Промјена количине испоручене робе је в.р.т. на сопствену цену, док је померање криве понуде последица фактора који нису цена робе.