Еволуциона биологија: Ако је разлика између људи и других примата спојени хромозом 2, да ли се сви људи могу пратити до једне јединке, носећи оригиналну мутацију?


Одговор 1:

Да, наука је дефинитивно потврдила да људска бића нису животиње. Људска бића су увек била људска бића - од зоре човечанства. Никада нису биле животиње мутиране у људска бића. Употреба клишеја "мутације" само је за надокнађивање емоције, а ипак да држи одређену линију до Дарвинових закључака (направљених по сопственој логици, а да нема дубљег знања о законима природе). Животиње су увек биле животиње - од зоре животињског доба. Као и данас - људи су људи, а животиње животиње; тачно онако како су биљке биле и јесу биљке, а минерали су и били минерали. Стога нема разлога да се мајмуни третирају као нешто другачије од других животиња. Мајмуни су животиње! Које год врсте мајмуна! Људи су људи! То није само питање фузионисаног хромозома 2. То је питање феномена попут свести, сопства и способности размишљања ...