За рачуноводствене и непрофитне сврхе, која је разлика између доприноса и чланарине?


Одговор 1:

Као непрофитна, приход (у било којем облику) треба да буде једнак трошку, а самим тим нема опорезиви приход. Накнаде се обично уносе као неограничена средства и могу се користити за већину (види пример доле) било коју сврху. Све док је приход = расходи, не би требало да постоји опорезива добит.

У случају братске организације (Елкс, Моосе, Еаглес, итд.), Таксе се не могу користити за плаће и повезане порезе. Може се користити за хипотеку, комуналије, порез на имовину итд.

Нисам сигуран како се може / не може потрошити накнада у младости која служи непрофитним или другима. Можда постоје различита правила.