Како можете описати разлику између нето продаје и нето добити?


Одговор 1:

Нето продаја (у финансијском извештају у САД-у ово се зове само продаја) је горња линија у билансу успеха. Нето продаја = сва продаја коју сте остварили с мање поврата и додатака за штету итд.)

Од тога одузимате трошкове за производњу робе или услуга како бисте достигли бруто профит или бруто приход

Од тог броја одузимате „испод линије трошкова“ као што су инжењеринг, маркетинг, општи и административни.

Затим одузимате амортизацију и амортизацију како бисте постигли оперативни профит (често назван ЕБИТ)

Од оперативне добити одузимају се камате и порези који ће достићи нето приход (у Великој Британији и неким другим европским земљама то се понекад назива и профитом који се може приписати акционарима).

Разлика између нето продаје и нето добити су сви трошкови повезани са пословањем.