Како можете уочити разлику између два различита елемента?


Одговор 1:

Прво треба утврдити да ли се неко бави једињењем или елементом.

То се може учинити на више метода, једна је електролиза, друго загревање ради одвајања елемената - живог оксида

Затим, ако се утврди да се неко бави елементом, уз употребу периодичне табеле можемо предузети следеће кораке

може се урадити даља анализа. Понашање гасова, инертних (хелијум, аргон) или врло реактивних попут хлора. Такође понашање у складу са законима о гасу, као што је ПВ = нРТ. Када постану чврста супстанца или течност под овим условима. Суочавање са чврстим супстанцама, реактивност, (натријум, магнезијум) проводљив, (злато, сребро, платина бакар), спектрално анализира жуту линију за натријум и масу спектроскопија ће вам помоћи да идентификујете елемент.

Такође уобичајена запажања, златна сребрна платина.карбон, фосфор.