Како да директно докажем да је разлика између непарног целог броја и непарног целог броја непаран цео број у дискретној математици?


Одговор 1:

Нисам сигуран да ли то спада под дело дискретне математике, али ево како бих то учинио.

Било који цели број а може се записати као 2м, где је м цели број.

Било који непарни цели број б може се записати као 2н + 1, где је н цели број.

Нека је разлика б - а записана као 2н + 1 - 2м.

Преуређивање: 2н - 2м + 1

Делимично факторинг: 2 (н - м) + 1

Ако су м и н оба цела броја, онда је и н - м цео број, што значи да:

2 (н - м) + 1 има непарни број.

Супра