Како се сећате разлике између катиона и аниона?


Одговор 1:

Постоји једноставна, али битна разлика између катиона и аниона. Катиони су оне врсте које носе позитиван набој на њима или се губе елктронима, па имају позитиван набој. Са друге стране, Анион су оне врсте које носе негативан набој и настају прихватањем електрона од других врста. Такође катиони су углавном мање величине у поређењу са матичним атомом, док су аниони веће величине.