Како бисте објаснили разлику између тржишта новца и тржишта капитала? Којом се врстом финансијских инструмената тргује на свакој? Које тржиште се сматра нестабилнијим?


Одговор 1:

Тржишта капитала односе се на индустрију у којој се новац тражи путем прикупљања капитала и долази до трговања. Тржиште новца је израз који се даје узајамном фонду чији саставни инструменти могу бити комбинација готовине, фиксног дохотка, обвезница и инструмената слабе волатилности (попут хипотекарних хартија од вредности). Њих двоје се не могу упоређивати као такви јер су две веома различите теме.