Угљоводоници: Која је разлика између "таутомеризма" и "резонанце"?


Одговор 1:

Таутомеризам је посебна врста изомерије у којој различити структурни аранжмани представљају исту супстанцу. Резонанца је, с друге стране, хипотетички приказ молекула, потакнут делокализованом природом пи-електронског система који он држи.

У таутомеризму постоје структурни облици са различитим функционалним групама и они су такође међусобно конвертибилни. Ово је олакшано делимичним молекуларним преуређивањем, обично миграцијом атома водоника унутар молекуле, као у случају ацетоацетатног естра.

Резонанца је приближан начин описивања молекула или јона вишеструким структурама када се не може тачно представити једном конвенционалном Левисовом формулом. Ниједна од две резонантне структуре бензена нема стварног постојања у узорку бензена. То се успоставља чињеницом да су у бензену, изванредно, свих шест веза угљеник-угљеник једнаке дужине. А стварни молекул би, према томе, требао бити агрегат или посредник између две структуре. Дакле, у резонанци је визуализација стварне структуре препуштена плодној машти ученика.