Ако је разлика између сложене камате и једноставне камате на одређену суму за две године од 8% годишње је Рс. 32, шта онда износи?


Одговор 1:

Стопа = 8% = 8/100 = 2/25

Претпостављена главница = 625, јер је називник фракције 25, а време = 2 ИРС, тј. 25 ^ 2

Сада, СИ за 2 ИРС = 50 + 50 = 100

ЦИ за 2 године = 50 + 54 = 104

Сада, ЦИ-СИ = 104-100 = 4

Али у питању је разлика ₹ 32

Дакле, 4 = 32 ......... (1)

И, 625 = сума ... (2)

Укрштањем множења (1) н (2) добијамо

Збир = 32 × 625/4 = ₹ 5000

Оваква питања можете решити на више начина, али ова метода је најефикаснија, посебно за такмичарске испите ... Хвала на читању

Било који упит је добродошао