У рачуноводству, која је разлика између обрачуна и реализације?


Одговор 1:

У књиговодственом обрачуну значи препознати догађај / трансакцију у финансијским извештајима који укључује пренос вредности између две стране без обзира да ли је посао одмах примио готовину или не за тај одређени догађај. Догађај узрокује промјену било у дијелу имовине, пасиве или капитала биланса стања.

Са друге стране Реализација значи примање стварног новца за трансакцију.

Дакле, у обрачунском систему новац може или не мора примити посао, али у вријеме реализације мора се примити готовина или се догађај мора претворити у новац за коначну нагодбу трансакције.