У банкарској терминологији, која је разлика између економског и ризичног капитала?


Одговор 1:

Економски капитал је дефинисан као износ новца који финансијски треба да има за покриће ризика својих књига. У том смислу ова два појма су међусобно повезана. Али постоје и друге врсте ризика које финансијске организације претпостављају: Кредитни ризик, ризик друге уговорне стране, ризик ликвидности, ризик волатилности, оперативни ризик итд. Са становишта менаџера ризика, сви ови ризици заједно изједначавају ризични капитал фирме. У томе је разлика.