У Ц програмирању Која је разлика између декларације и дефиниције променљиве / функције?


Одговор 1:

Декларација каже шта је варијабла / функција. Дефиниција говори како функционише променљива / функција. Са Ц морате декларирати или дефинирати варијаблу / функцију прије него што је употребите. Ако само декларирате функцију, тада можете саставити програм, али не можете га саставити све док они не буду дефинирани или у вашем коду или у библиотеци.


Одговор 2:

Декларација изјављује да ствар (варијабла / функција) постоји НЕКОГА и пружа најмање неке врсте информација о њој. Декларација за низ можда не даје његову дужину. Декларација за функцију можда не пружа прототип за дефинисање параметара које треба. Декларација за структуру / унију / енум можда не дефинише чланове.

Дефиниција ових ствари не само да каже да ствар постоји, већ пружа све потребне детаље управо тамо.


Одговор 3:

Питање је „У Ц програмирању Која је разлика између декларације и дефиниције променљиве / функције?“

Декларација указује на име и врсту променљиве (или функције.)

Дефиниција додељује складиште за то.

Понекад иста изјава ради и једно и друго - као што су „статичке“ декларације променљивих у обиму компилације или аутоматске (или статичке) променљиве унутар обима функције.

Понекад ће „екстерни“ квалификатор на променљивом или функцијском прототипу указати на декларацију, а дефиниција је дата у другом опсегу компилације.


Одговор 4:

Изјава: треба да буде у заглављу: каже да ћу направити функцију која враћа одређену врсту, има ово име и узима те аргументе.

Дефиниција: треба да се налази у изворној датотеци Ц: понавља дефиницију функције, али не следи зарез. Уместо тога, следи отворена заграда {а између те и оне која је близу} су изјаве изворног кода које имплементирају функцију.


Одговор 5:

Изјава: треба да буде у заглављу: каже да ћу направити функцију која враћа одређену врсту, има ово име и узима те аргументе.

Дефиниција: треба да се налази у изворној датотеци Ц: понавља дефиницију функције, али не следи зарез. Уместо тога, следи отворена заграда {а између те и оне која је близу} су изјаве изворног кода које имплементирају функцију.


Одговор 6:

Изјава: треба да буде у заглављу: каже да ћу направити функцију која враћа одређену врсту, има ово име и узима те аргументе.

Дефиниција: треба да се налази у изворној датотеци Ц: понавља дефиницију функције, али не следи зарез. Уместо тога, следи отворена заграда {а између те и оне која је близу} су изјаве изворног кода које имплементирају функцију.