Која је разлика између статистичке науке и анализе података?


Одговор 1:
  • Визуализација податакаСуммари репорт анд надзорне табле; извештавање менаџментаОсновна истрага података; упоређивање просека по групама, тренд метрике током времена, итд. Потражите корелацију између трендова и спољних извора података Објасните промене производа или пословања користећи податке
  • Истражите податкеФор хипотезу Изведите експериментСадите модел; искористите исправнуВердирајте своје претпоставкеТест за значај