Која је разлика између 'трансцендентног' и 'натприродног'?


Одговор 1:

Трансцендент је више релативативна реч. Постоји искуство нечега што превазилази особу или нечега што превазилази објект. То је у односу на ту особу или предмет. У овом погледу Бог надилази своју креацију или мистичном медитацијом особа надилази солидарност с природом и човеком искусивши 'више' јединство.

Када говоримо о нечему натприродном, ради се о ентитетима који су изван нашег капацитета да се објасне науком или законима природе. Примери таквих ентитета су рај пакао, демони и анђели и астрална тела.

Ипак, можемо такође рећи да натприродни ентитети трансцендентну природу. Као што астрално тело трансцендира своје природно тело и Бог као натприродно биће надилази своју креацију и створења.